İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dekan Yardımcılıkları

Dekan yardımcılıkları atamaları üzerine,


Fakültemizde Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmekte olan Sn. Prof.

Dr. Can Muğan ve Sn. Doç. Dr. Fahriye Üstüner 7 Ocak 2013 tarihi
itibariyle görevlerinden ayrılmışlar ve yerlerine Sn. Prof. Dr. Özlem
Yılmaz ve Sn. Doç. Dr. Oktay Tanrısever atanmışlardır. Önceki
yardımcılarıma özverili çalışmalarından ötürü bir kez daha teşekkür
eder, yeni mesai arkadaşlarıma da bu yeni görevlerinde başarılar
dilerim.

  Saygılarımla,

  Eyüp Özveren