İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


İdari Personel Performans Degerlendirmesi

Değerli Mensuplarımız,

Her yıl idari personelimize verilmekte olan performans primleri bu yıl da
memur, sürekli işçi, geçici işçi ve sözleşmeli olarak görev yapan
mensuplarımızı
kapsayacak şekilde aşağıdaki kriterler  göz önüne alınarak verilecektir.1-Hizmet Yılı  (%30 ağırlık)

2-Birlikte Çalışılan Diğer İdari Personelin Görüşü  (%40 ağırlık)

3-Hizmet Verdiği Grubun Görüşü  (%30 ağırlık)Bu yıl Fakültemize ayrılan kontenjan üç olmuştur. Bu çerçevede 2. ve 3.
Madde için oylama yapılması gerekmektedir. Oy pusulalarında beş idari
personel için öneride bulunulabilir.Oy verme süreci :

İdari personelimiz, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar,
uzmanlar ve araştırma görevlileri

(1)  B Binasında  7 Ocak  2013 Pazartesi günü 13:30-16:00 saatleri arasında
8 Ocak 2013 Salı günü 9:30-16:00 saatleri arasında GZ 01 nolu ofiste,

(2) A Binasında  9-10 Ocak 2013 tarihlerinde 9:30-16:00 saatleri arasında
ve 11 Ocak 2013 tarihinde  9:30-15:00 saatleri arasında Dekanlık
ofisinde oy kullanabilirler.

Aday tablosu (idari personel isim listeleri) oy kullanılacak ofislerde
hazır olacaktır. 11 Ocak 2013 saat 15:00'de oy sandığı açılarak
seçimin öngördüğü açık sayım işlemi gerçekleştirilecektir.En geniş katılımın sağlanmasında demokratik sürecin daha iyi işlemesi
açısından yarar vardır.Gereği için bilgilerinizi rica ederim.Saygılarımla,Eyüp Özveren