İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


İdari Personel Performans Degerlendirmesi Sonuçları

Değerli Mensuplarımız,
Üniversitemizde görev yapan memur, sürekli ve geçici işçi ile sözleşmeli personelin yıllık performanslarının ödüllendirilmesi için yapılan değerlendirmeye göre Fakültemizden ilk 3'e girenlerin isimleri aşağıda yer almaktadır.

Birlikte çalışılan diğer idari personelden alınan oya göre :
- Tolunay Turhan
- Sevinç Bahadır
- Esma Yüzgeç

Akademik personelden alınan oya göre :
- Çiğdem Özkan
- Esma Yüzgeç
- Hasan Ulusoy

Yapılan oylamaların sonuçları da dikkate alınarak Genel Sekreterlik tarafından yapılan değerlendirmeye göre İdari Personel Performans Primi almaya hak kazanan mensuplarımız ise
- Hasan Ulusoy
- Esma Yüzgeç
- Çiğdem Özkan
olmuştur. Kendilerini kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.