İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev'in ödülü

Fakültemizin Değerli Mensupları,

Uluslararası İlişkiler Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, World Academy of Art and Science- WAAS (http://www.worldacademy.org/home-demo/index.html) üyesi seçilmiştir.


Kendisini candan kutlar, başarılarının sağlıkla devam etmesini dilerim.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Özlem Özdemir

İİBF Dekan V.