İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Seminerleri

25 Nisan Galip Yalman ''Sınıf ve Hegemonya: Tekel Direnişinden Günümüze “Özelleştirme Mağdurları”

22 Nisan Ayşe Buğra "Türkiye’de yeni kapitalizm: Siyaset, din ve iş dünyası”

6 Mayıs Arda Kumbaracıbaşı "A Theoretical Analysis of the Turkish Party System since 2002"

13 Mayıs Dilek Cindoğlu “ "Yeni Sermaye ve Muhafazakarlık: Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Anadolu Kaplanları".

27 Mayıs Ersin Kalaycıoğlu ''Türkiye'de Seçmen ve Rejim: Otoriterliğe Doğru Evrimin Anahtarı"

Not: Seminerler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A binası F109 nolu odada saat: 14:00'da olacaktır.