FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES


Department of Political Science and Public Administration Seminars

25 April Galip Yalman ''Sınıf ve Hegemonya: Tekel Direnişinden Günümüze “Özelleştirme Mağdurları”

22 April Ayşe Buğra "Türkiye’de yeni kapitalizm: Siyaset, din ve iş dünyası”

6 May Arda Kumbaracıbaşı "A Theoretical Analysis of the Turkish Party System since 2002"

13 May Dilek Cindoğlu “ "Yeni Sermaye ve Muhafazakarlık: Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Anadolu Kaplanları".

27 May Ersin Kalaycıoğlu ''Türkiye'de Seçmen ve Rejim: Otoriterliğe Doğru Evrimin Anahtarı"

Place:For all seminars, FEAS A Building, F109, 14:00.