FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES


Siyasi İlimler Türk Derneği XI.Lisanüstü Konferansı

Siyasi İlimler Türk Derneği (SİTD), 2003 ve 2004 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi, 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007 yılında Erciyes Üniversitesi, 2008 ve 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010 ve 2011 yıllarında Okan Üniversitesi ve 2012 yılında da ODTÜ ev sahipliğinde düzenlediği lisansüstü konferansları serisinin 2013 yılı toplantısını da ODTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirecektir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da amaç genç akademisyen adaylarının bir araya gelerek fikir ve ürünlerini tartışabilecekleri bir ortamın yaratılmasıdır.

Konferans yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır. Konferansın dili Türkçedir.

 

Konferansta sunulacak tebliğlerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri kapsamındaki konularla ilintili olması beklenmektedir. Bununla birlikte, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularına atıfta bulunan tarih, sosyoloji, iktisat, iletişim, psikoloji, hukuk, antropoloji gibi disiplinlerden de katılım beklenmektedir. Konferansa, diğer yıllarda olduğu gibi, aşağıda belirtilen konular hakkında yapılmış çalışmalarla başvurulabileceği gibi, farklı konular da önerilebilir.

 

-         Siyaset Felsefesi ve Siyasal Düşünceler

-         Kültür ve Siyaset

-         Toplumsal Cinsiyet

-         Demokratikleşme ve Demokrasi Kuramları

-         Ulusötesi Alan ve Göç

-         Yoksulluk, Toplumsal Dışlama ve Sosyal Adalet

-         Yeni Toplumsal Hareketler 

-         İnsan Hakları

-         Şiddet ve Savaş ve Terörizm

-         Milliyetçilik ve Etnisite: Kuramlar ve Örnekler

-         Küreselleşme

-         Avrupa Birliği

-         Türkiye’de Siyasal Kurumlar, Düşünceler ve Siyasal Hayat

-         Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası

 

Yukarıdaki temaların yanı sıra bu yıla özgü olarak “90. Yılında Lozan Konferansı” ve “90. Yılında Cumhuriyet” başlıkları altında iki özel oturumun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili tebliğ ve panel önerileri ayrıca değerlendirilecektir.

 

SİTD Lisansüstü Konferansı 2013’e tebliğleriyle katılmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, aşağıdaki formu doldurduktan sonra 1 Ekim 2013 tarihine kadar, ieren@metu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Başvurular iki hafta içerisinde cevaplandırılacak ve konferans programı 15 Ekim 2013 tarihinde tarihinde katılımcılara duyurulacaktır. Katılımcılar, bireysel tebliğleriyle olduğu gibi oturum önerileriyle de konferansa katılım başvurusu yapabilirler. Oturum önerisi ile katılım başvurusu yapmak isteyenler oturumda yer alacak her bir tebliğ için aşağıdaki formu doldurmalı ve buna ek olarak oturum başlığı ve oturumda ele alınacak temel sorunsalı belirtmelidirler.

Ayrıntılı bilgi için www.siyasiilimler.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.