İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Fakülte Kurulu

 

Dekan

 
Prof Dr. Özlem Özdemir

 

   

Bölüm Başkanları

 
Prof. Dr. Nadir Öcal İktisat Bölümü
Prof. Dr. Nuray Güner İşletme Bölümü
Prof. Dr. Ayşe Ayata Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Özlem Tür Küçükkaya Uluslararası İlişkiler Bölümü
   
Seçilen Üyeler  
Prof. Dr. Ramazan Sarı İşletme Bölümü
Prof. Dr. Semra Aşçıgil İşletme Bölümü
Prof. Dr. Erdal Özmen İktisat Bölümü
Doç. Dr. Zana Çıtak Aytürk Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Gül İpek Tunç İktisat Bölümü
Yrd. Doç Dr. Asuman Göksel Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü