İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Fakülte Yönetim Kurulu

 

 

Prof Dr. Özlem Özdemir

 

Dekan

Prof. Dr. Nuri Yurdusev

Uluslarararası İlişkiler Bölümü

 

Prof. Dr. Erkan Erdil

İktisat Bölümü

 

Prof. Dr. Oktay Tanrısever

Uluslararası İlişkiler Bölümü


Doç. Dr. Feride Pınar Acar 

İşletme Bölümü

 

Doç. Dr. Pınar Köksal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Reşide Ömür Birler Ceyhan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü