İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Fakülte Yönetim Kurulu

 

 

Prof Dr. Ramazan Sarı

 

Dekan 

Prof. Dr. Nuri Yurdusev

Uluslarararası İlişkiler Bölümü

 

Prof. Dr. Uğur Soyatş

İşletme Bölümü

 

Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Uluslararası İlişkiler Bölümü


Doç. Dr. Feride Pınar Acar 

İşletme Bölümü

 

Doç. Dr. M. Fatih Tayfur

Uluslararası İlişkiler Bölümü