İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Fakülte Yönetim Kurulu

 

 

Prof Dr. Meltem DAYIOĞLU TAYFUR

 

Dekan V.

Prof. Dr. Nuri Yurdusev

Uluslarararası İlişkiler Bölümü

 

Prof. Dr. Erkan Erdil

İktisat Bölümü

 

Prof. Dr. Ebru Boyar

Uluslararası İlişkiler Bölümü


Doç. Dr. Feride Pınar Acar 

İşletme Bölümü

 

Doç. Dr. Aslı Çırakman Deveci

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Reşide Ömür Birler Ceyhan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü