FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES


Office Staff

DUTY NAME & SURNAME TEL E-MAIL
Dekanlık Sekreterliği Neşe AYDOĞAN 3002 naydogan@metu.edu.tr
Dekanlık Sekreterliği Halil Kamil TEKİN 2008 ktekin@metu.edu.tr
İdari Amir  Alper ATASEVER 2049 alpera@metu.edu.tr
Öğrenci işleri ve Evrak İşleri Volkan AKŞİT 3025 akvolkan@metu.edu.tr
Öğrenci işleri ve Evrak İşleri Fatma HAVSUT 2031 havsut@metu.edu.tr
Arşiv Sorumlusu Hülya Erkan 2084 herkan@metu.edu.tr
Satınalma Sorumlusu Hasan ULUSOY 2047 uhasan@metu.edu.tr
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Kamil DAŞGIN 3008 dasgin@metu.edu.tr
Bilgisayar Laboratuvarı A Binası Burhan MIZRAK 3016 bmizrak@metu.edu.tr
Bilgisayar Laboratuvarı B  Binası Taner ŞİMŞEK 3059 tsimsek@metu.edu.tr
Teknisyen  Yasin Zafer ÇETİNTAŞ 3029 cetintas@metu.edu.tr
Fotokopi A Binası Menderes ASLAN 2030  
Fotokopi B Binası Özkent ÖZKAN 3029 ozkent@metu.edu.tr
Evrak İşleri Ramazan ATEŞ 7018 rates@metu.edu.tr