Dekan

 
Prof Dr. F. Pınar Acar

 

   

Bölüm Başkanları

 
Prof. Dr. Şirin Saraçoğlu İktisat Bölümü
Prof. Dr. Nuray Güner İşletme Bölümü
Prof. Dr. H. Tarık Şengül Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Ebru Boyar Uluslararası İlişkiler Bölümü
   
Seçilen Üyeler  
Prof. Dr. Özlem Özdemir İşletme Bölümü
Prof. Dr. Özlem Tür Küçükkaya Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Eminegül Karababa İşletme Bölümü
Doç. Dr. Seven Ağır İktisat Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Asuman Göksel Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü