Prof Dr. Ramazan Sarı

Dekan 

Prof. Dr. Nuri Yurdusev

Uluslarararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Uğur Soytaş

İşletme Bölümü

Prof. Dr. Özlem Tür

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Hakan Ercan

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Tuba Ünlü Bilgiç

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Çınla Akdere

İktisat Bölümü