Prof Dr. F. Pınar Acar

Dekan

Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev

Uluslarararası İlişkiler Bölümü

Prof. Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz

İşletme Bölümü

Prof. Dr. Ebru Voyvoda

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Aylin Topal

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Işık Kuşçu

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Kağan Parmaksız

  İktisat Bölümü