İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)'ne hoşgeldiniz,

1957'de kuruluşundan beri, İİBF, sosyal ve idari bilimlere yaptığı hizmet ve katkıyla hem ulusal hem de uluslararası düzlemde saygınlık kazanmıştır. Fakültemiz İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ve Uluslararası İlişkiler alanlarında dört etkin bölümü aracılığıyla bir dizi eğitim-öğretim programı sunmaktadır. Bu programların amacı öğrencileri Bölümlerin uzmanlık alanlarında genel bir bilgi dağarcığı ve iktisadi ve idari bilimlerin araç gereciyle donatarak meslek hayatına hazırlamaktır. Ayrıca, İİBF Üniversitemizin farklı bölüm ve fakülte öğrencilerine iktisat ve idari bilimler çerçevesinde bir dizi servis dersi vermektedir. Fakültemiz ve Bölümleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde, değişik uzmanlaşma alanlarında, çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmektedirler. Bu tür lisansüstü programların kimileri disiplinlerarası olup Üniversitemizin başka Bölümleriyle birlikte yürütülmektedir.