• Prof. Dr. F. Pınar ACAR Dekan

  • Dr. Öğr. Üyesi Alev ATAK Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi ve Fakülte Kalite Koordinatörü

  • Prof.Dr. Özlem ÖZDEMİR YILDIRIM İşletme Bölümü Kalite Koordinatörü

  • Doç.Dr. Zerrin TORUN Uluslararası İlişkiler Bölümü Kalite Koordinatörü

  • Doç.Dr. Nilay YAVUZ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kalite Koordinatörü

  • Dr. Öğretim Üyesi Nil İpek Şirikçi İktisat Bölümü  Kalite Koordinatörü